Hotfix release available: 2018-04-22b "Greebo". upgrade now! [50.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22a "Greebo". upgrade now! [50.1] (what's this?)
New release available: 2018-04-22 "Greebo". upgrade now! [50] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19f "Frusterick Manners". upgrade now! [49.6] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19e "Frusterick Manners". upgrade now! [49.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2017-02-19d "Frusterick Manners". upgrade now! [49.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2017-02-19c "Frusterick Manners". upgrade now! [49.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token and media manager: 2017-02-19b "Frusterick Manners". upgrade now! [49.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing install and media manager issues: 2017-02-19a "Frusterick Manners". upgrade now! [49.1] (what's this?)
New release available: 2017-02-19 "Frusterick Manners". upgrade now! [49] (what's this?)
Hotfix release available: 2016-06-26e "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2016-06-26d "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2016-06-26c "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token: 2016-06-26b "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing authad issues: 2016-06-26a "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.1] (what's this?)
New release available: 2016-06-26 "Elenor of Tsort". upgrade now! [48] (what's this?)
Hotfix release available: 2015-08-10a "Detritus". upgrade now! [47.1] (what's this?)
New release available: 2015-08-10 "Detritus". upgrade now! [47] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29d "Hrun". upgrade now! [46.4] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29c "Hrun". upgrade now! [46.3] (what's this?)
Hotfix release available to prevent XSS attack via SWF uploads: 2014-09-29b "Hrun". upgrade now! [46.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29a "Hrun". upgrade now! [46.1] (what's this?)
New release available: 2014-09-29 "Hrun". upgrade now! [46] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-05-05e "Ponder Stibbons". upgrade now! [44.5] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-05-05d "Ponder Stibbons". upgrade now! [44.4] (what's this?)
Hotfix release available to prevent XSS attack via SWF uploads: 2014-05-05c "Ponder Stibbons". upgrade now! [44.3] (what's this?)
Security Hotfix 2014-05-05b to prevent zero byte attacks on external auth systems is available. upgrade now! [44.2] (what's this?)
Security Hotfix 2014-05-05a for Issue 765 available. upgrade now! [44.1] (what's this?)
New release available: 2014-05-05 "Ponder Stibbons". upgrade now! [44] (what's this?)
New release available: 2013-12-08 "Binky". upgrade now! [43] (what's this?)
New release candidate available: 2013-11-18 "Binky" RC2. upgrade now! [42] (what's this?)
New release candidate available: 2013-10-28 "Binky" RC1. upgrade now! [41] (what's this?)
New release available: 2013-05-10 "Weatherwax". upgrade now! [40] (what's this?)
New release candidate available: 2013-03-06 "Weatherwax" RC1. upgrade now! [39] (what's this?)
New release available: 2012-10-13 "Adora Belle". upgrade now! [38] (what's this?)
New release candidate available: 2012-09-10 "Adora Belle" RC1. upgrade now! [37] (what's this?)
Hotfix Release available. [36.2] (what's this?)
Hotfix Release available. [36.1] (what's this?)
New release available: 2012-01-25 "Angua". upgrade now! [36] (what's this?)
New release candidate available: 2011-11-10 "Angua RC". upgrade now! [35] (what's this?)
Hotfix Release available. [34.2] (what's this?)
Hotfix Release available. More info here. [34.1] (what's this?)
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

czy_na_szkodniku_mozna_wzbogacic_sposob_na_winniczki [2016/02/20 13:08] (current)
195.22.127.20 created
Line 1: Line 1:
 +====== Czy na szkodniku można wzbogacić? Sposób na winniczki. ======
 +
 +https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/05/26/14/26/reindeer-784719_960_720.jpg
 +Ślimaki należą do najbardziej zróżnicowanych mięczaków żyjących na naszej planecie. Szacunkowe wyliczenia mówią, że ziemię zasiedla ponad 100 tysięcy różnych gatunków, w tym więcej niż 250 gatunków można spotkać w Polsce. Patrząc na ich występowanie skonstatujemy, że ślimaki nie owładnęły tylko powietrza. Spotyka się je na lądzie jak i w wodach morskich i zbiornikach słodkich. Istnieją podstawy archeologiczne świadczące, iż jadalne ślimaki są pradawnymi zwierzętami hodowlanymi, rozprzestrzeniały się po kontynencie szlakiem wędrówek ludzkich po ostatnim zlodowaceniu, w charakterze żywych zapasów białka. Walory smakowe ślimaków były doceniane już w czasach antycznych. Przypisywano im także własności lecznicze oraz sądzono, że działają jak afrodyzjak. Ich kulinarne zastosowanie przetrwało do czasów dzisiejszych. Na starym lądzie ślimaki najwyżej poważane są w kuchni francuskiej. Ślimaki są także znane w kuchni azjatyckiej, głównie japońskiej i chińskiej jak i na czarnym lądzie. I [[http://www.domenowo.co.pl/|zobacz]] Ślimaki znamionują się stosunkowo  zawartością wyśmienitej klasy białka no i równolegle mięso posiada niską ilość tłuszczów, której trzy ćwierci to nienasycone kwasy tłuszczowe. Chude mięso ślimaków zawiera też dużo biologicznie aktywnych metali. Spożycie tych mięczaków opiera się nade wszystko na pozysku z hodowli. Są hodowane w zasadzie dwa rodzaje, ciągle zbieranego w Polsce ślimaka winniczka tudzież Helix aspersa Maxima z Afryki. Wedle danych z 2011 roku roczna konsumpcja ślimaków na świecie wyceniana jest na poziomie 30 tysięcy ton. Nasz kraj jest jednym ze znaczących producentów ślimaków, gdzie tego typu chów zyskuje coraz większą renomę. Aktualnie hodowle tych mięczaków prowadzi się w trzech systemach: wewnętrznym, zewnętrznym no i mieszanym. Hodowla wewnętrzna polega na hodowli na izolowanych, celowo dostosowanych pomieszczeniach określanych jako ślimaczarnie. Ten sposób hodowli jest typem chowu intensywnego, trwającego nie więcej niż 3 miesiące, w czasie którego udaje się zorganizować 3 albo cztery skończone zbiory. Obecnie dużą popularnością cieszy się chów mieszany, któremu służy aura naszego kraju. Ten typ hodowli ma dwie fazy, początkową wylęgową w zamkniętym lokum i drugą na zewnątrz, gdzie przenosi się mające miesiąc mięczaki dla intensywnego tuczu.
  
czy_na_szkodniku_mozna_wzbogacic_sposob_na_winniczki.txt · Last modified: 2016/02/20 13:08 by 195.22.127.20
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki