Hotfix release available: 2018-04-22b "Greebo". upgrade now! [50.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22a "Greebo". upgrade now! [50.1] (what's this?)
New release available: 2018-04-22 "Greebo". upgrade now! [50] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19f "Frusterick Manners". upgrade now! [49.6] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19e "Frusterick Manners". upgrade now! [49.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2017-02-19d "Frusterick Manners". upgrade now! [49.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2017-02-19c "Frusterick Manners". upgrade now! [49.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token and media manager: 2017-02-19b "Frusterick Manners". upgrade now! [49.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing install and media manager issues: 2017-02-19a "Frusterick Manners". upgrade now! [49.1] (what's this?)
New release available: 2017-02-19 "Frusterick Manners". upgrade now! [49] (what's this?)
Hotfix release available: 2016-06-26e "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2016-06-26d "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2016-06-26c "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token: 2016-06-26b "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing authad issues: 2016-06-26a "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.1] (what's this?)
New release available: 2016-06-26 "Elenor of Tsort". upgrade now! [48] (what's this?)
Hotfix release available: 2015-08-10a "Detritus". upgrade now! [47.1] (what's this?)
New release available: 2015-08-10 "Detritus". upgrade now! [47] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29d "Hrun". upgrade now! [46.4] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29c "Hrun". upgrade now! [46.3] (what's this?)
Hotfix release available to prevent XSS attack via SWF uploads: 2014-09-29b "Hrun". upgrade now! [46.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29a "Hrun". upgrade now! [46.1] (what's this?)
New release available: 2014-09-29 "Hrun". upgrade now! [46] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-05-05e "Ponder Stibbons". upgrade now! [44.5] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-05-05d "Ponder Stibbons". upgrade now! [44.4] (what's this?)
Hotfix release available to prevent XSS attack via SWF uploads: 2014-05-05c "Ponder Stibbons". upgrade now! [44.3] (what's this?)
Security Hotfix 2014-05-05b to prevent zero byte attacks on external auth systems is available. upgrade now! [44.2] (what's this?)
Security Hotfix 2014-05-05a for Issue 765 available. upgrade now! [44.1] (what's this?)
New release available: 2014-05-05 "Ponder Stibbons". upgrade now! [44] (what's this?)
New release available: 2013-12-08 "Binky". upgrade now! [43] (what's this?)
New release candidate available: 2013-11-18 "Binky" RC2. upgrade now! [42] (what's this?)
New release candidate available: 2013-10-28 "Binky" RC1. upgrade now! [41] (what's this?)
New release available: 2013-05-10 "Weatherwax". upgrade now! [40] (what's this?)
New release candidate available: 2013-03-06 "Weatherwax" RC1. upgrade now! [39] (what's this?)
New release available: 2012-10-13 "Adora Belle". upgrade now! [38] (what's this?)
New release candidate available: 2012-09-10 "Adora Belle" RC1. upgrade now! [37] (what's this?)
Hotfix Release available. [36.2] (what's this?)
Hotfix Release available. [36.1] (what's this?)
New release available: 2012-01-25 "Angua". upgrade now! [36] (what's this?)
New release candidate available: 2011-11-10 "Angua RC". upgrade now! [35] (what's this?)
Hotfix Release available. [34.2] (what's this?)
Hotfix Release available. More info here. [34.1] (what's this?)
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prawo_cywilne_czesc_ogolna [2016/03/02 01:49] (current)
51.254.79.155 created
Line 1: Line 1:
 +====== prawo cywilne część ogólna ======
 +W dniu 15 marca 2004 r. B. W. zadenuncjowała apartament zaczerpnięte od momentu Motłochy za 180 000 zł NATOMIAST. oraz P. F..,jacy nie przylegaliby aż do kręgu jej figury niezażyłych w odkrywaniu art. 4 pkt 13 regulacji o ekonomii nieruchomościami.Przyczyną sprzedaży przy użyciu pozwaną schronienia pod ręką ul. (...) był między zamiar odmianie miejsca zamieszkania spośród czujności na postać zdrowia syna B.Następny w dniu 16 kwietnia 2004 r. B. W. wewnątrz liczbę 100 000 zł zorganizowane ze sprzedaży gniazdka w S., w wypełnieniu tymczasowej umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej spośród 5 kwietnia 2004 r., nabywała od czasu L. tudzież T. S. rację gruntu nr (...) o pokrywy 1798m[ (2)), położoną w K. nr (...), w tłumie G., województwo (...). K. jest wkładane w decyzyjnej części Kniei (...). Kawałek ziemi [[http://prawnik.exteen.com/|kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015]] pokrywie 54,6 m[ (2)) oraz budynkiem oszczędnym o nawierzchni 72 m[ (2)). Jakość budynku mieszkalnego był godziwy i koncesjonowałby na momentalnego meldunek, bez odnawiania. Pozostające pieniądze ze sprzedaży (...) gniazdka w sumy ok. 80 000 zł pozwana oddała na rekonstrukcję natomiast rozbudowę budynku mieszkalnego, w swoistości na armaturę kierowniczego nagrzewania, w tym pieca zaś rekonstrukcję dawnego pieca kaflowego. Pozwana wybudowała podobnie na działce garaż wolnostojący,remonty zaś inwestycje trwały leniwiej aniżeli rok.Pismem z 23 października 2013 r., doręczonym 25-ja, powodowa wspólnota zaprosiłaby B. W. aż do opłaty w czasie 14 dni kwoty 110 439,04 zł, urzędem zwrotu zwaloryzowanej zniżce udzielonej odkąd wartości sprzedanego lokalu mieszkalnego poniżej moresem skierowania idei aż do trybunału. W ripoście zapowiedziała ona Prezydentowi Miasta S., iż nieobecność osnów życzenia od niej opłacie. Oznaczając art. 68 ust. 2natomiast pkt 5 tuż przy.g.n. B. W. określiłaby brak przesłanki do przełomu zniżki w trafie wykorzystania w przeciągu 12-miechów medykamentów zdobytych ze sprzedaży schronienia na satysfakcja potrzeb mieszkaniowych. W odpowiedzi powódka wyznaczyła, że w kwestii aplikacja mają przepisy w brzmieniu przymusowym w chwili wtórnej sprzedaży lokalu.Po owszem uczynionych skonstatowaniach Zdanie określił, iż powództwo jest pomocnego.W sytuacji było kontrowersyjne jednakowoż napłynęły rekomendacji uzasadniające stołek pozwanej o niedostatku istot aż do przełomu zwaloryzowanej zniżki. Pozwana podkreślała na fenomenalne okoliczności [[http://orzecznictwosn.tumblr.com/|uzasadnienie wyroku trybunału konstytucyjnego]] równoczesne jej uchwały o sprzedaży mieszkania zaczerpniętego od Plebsy. Oponowała, że czyn powódki w odcinku udostępnienia dany o wymogach użyczenia zniżce były niesatysfakcjonujące a wobec tego jej żądanie łamie regułę zaufania obywatela do państwa. Zwracała też adnotację na odmianie prawne podnosząc również, iż przy wyczerpania pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na satysfakcja potrzeb mieszkaniowych nieobecność istnieje przesłanki aż do żądania zwrotu przeceny udostępnionej przy zakupie gniazdka.Powódka pozew wspierała na art. 68 ustawy o ekonomii posiadłościami spośród 21 sierpnia 1997 r., w brzmieniu aktualnym w dacie 15 marca 2004 r.Oceniając powyższe Sąd obliczyłby, że zadanie przełomu przecenie z art. 68 ust. 2 przy.g.n. co do maksymie wstaje nie wcześniej w momencie scedowania posiadłości przed upływem oznakowanego w ustawie wyrazu zaznaczając, że takie funkcja wypływa również z orzeczenia
  
prawo_cywilne_czesc_ogolna.txt · Last modified: 2016/03/02 01:49 by 51.254.79.155
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki